Obnovitelné zdroje energie

Skupina AGROMĚŘÍN ve svých podnikatelských činnostech klade důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí, a proto se také zaměřila na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tj. přírodních energetických zdrojů, které mají schopnost alespoň částečné anebo úplné obnovy. Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a tzv. biomasa.

Za tím účelem byly vybudovány tři bioplynové stanice o celkovém elektrickém výkonu 1,874 MWel a jedna fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 0,599 MWel. Roční výroba elektřiny z těchto obnovitelných zdrojů energie představuje 16 000 MWh, a pokrývá tak spotřebu elektřiny celé skupiny AGROMĚŘÍN.