Obnovitelné zdroje energie

Skupina AGROMĚŘÍN ve svých podnikatelských činnostech klade důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí, a proto se také zaměřila na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tj. přírodních energetických zdrojů, které mají schopnost alespoň částečné anebo úplné obnovy. Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a tzv. biomasa.

Za tím účelem provozujeme pět bioplynových stanic o celkovém elektrickém výkonu 3,400 MWel a jednu fotovoltaickou elektrárnu o instalovaném výkonu 0,599 MWel. Roční výroba elektřiny z těchto obnovitelných zdrojů energie představuje 30 000 MWh, a pokrývá tak spotřebu elektřiny celé skupiny AGROMĚŘÍN.